MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK

กำหนดการแสดง : วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560  เวลา 18:00 น.

สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ราคาบัตร : 5,500 (ยืน), 4,500 (ยืน), 4,000, 3,000 และ 2,000 บาท

กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร : วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการจำหน่าย : http://www.registarthailand.com/

  

HOW TO BUY (STEP BY STEP)

รายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

 

  1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.registarthailand.com/ โดยใช้ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลเพื่อใช้ในการรับข่าวสาร, เพศ, ที่อยู่ปัจจุบัน **สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้สมัครจะมี user และ password ของตนเองเมื่อสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อบัตรหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อไป (ผู้ที่เคยสมัครแล้วจากกิจกรรมอื่นสามารถใช้ user เดิมได้)

 

  1. กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร : วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โดยมีขั้นตอนการจองบัตร ดังนี้

2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

2.2. เลือกโซนที่ต้องการ

2.3. เลือกที่นั่ง, วิธีการรับบัตร, กดสั่งซื้อบัตร

2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน

2.4.1 (กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน) ***แนะนำ***

วิธีนี้จะล๊อคบัตรได้รวดเร็วที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อมาให้ ดังนี้

2.4.2 (กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, ALIPAY) จะเข้าสู่ระบบของ PAYSBUY ต่อไป (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 4%) รับเฉพาะบัตรที่รับรองโดย Visa, Master Card เท่านั้น และจะต้องมีรหัส vbv หรือ otp เพื่อความปลอดภัย, หรือ จ่ายผ่าน PAYPAL (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%)

2.5. เข้าสู่หน้าตรวจสอบรายการ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ

2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง สามารถจองได้ 4 ที่นั่ง ในราคาและโซนเดียวกัน (หากต้องการจองมากกว่าจำนวนที่กำหนดหรือต่างโซนสามารถจองเพิ่มได้โดยใช้ user เดิม)

**สามารถเลือกบริการส่งไปรษณีย์ EMS ได้โดยระบบจะคิดค่าจัดส่งเพิ่มต่อ 1 การจอง เป็นจำนวนเงิน 50 บาท**

 

  1. เมื่อระบบแจ้งรหัสจอง (กรุณาจดไว้เป็นสำคัญ), ยอดเงินที่ท่านต้องชำระ, ข้อมูลของธนาคารที่ท่านต้องทำการโอนเงิน และ ***กำหนดเวลาที่ท่านต้อง โอนและแจ้งโอน*** (ภายใน 4 ชม.) โดยเลขบัญชีที่ท่านต้องโอนเงินเป็นของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (รายละเอียดบัญชีจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการจองบัตร) ท่านสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกช่องทางดังนี้ ATM, เคาท์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking

- ยอดเงินที่ต้องชำระจะมีเศษสตางค์อยู่ด้วย กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ

- หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งวันและเวลาโอนมาที่ http://www.registarthailand.com/

 

(ในหน้าตรวจสอบรายการ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดจากที่ท่านได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที โดยทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

- หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 24 ชม. ผู้จองสามารถกลับเข้ามาตรวจสอบ สถานะการจองได้อีกครั้ง หลังจากเวลาที่แจ้งโอนประมาณ 24 ชม. หากยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์ม กรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที ทางอีเมล : registar.ticket@gmail.com หรือ โทร 089-365-2834, 096-149-9914, 094-236-1648

 

  1. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจอง ไว้ให้ดี เพื่อนำมาใช้ยืนยันในการรับบัตร และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

 

  1. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

 

  1. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติก ใบละ 20 บาท

 

  1. สำหรับบัตรยืน ลำดับการเข้าฮอลล์จะเรียงตามลำดับการจอง โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบลำดับคิวของท่านได้ในหน้า “ตรวจสอบรายการ” ภายใน 7 วัน หลังจากการจองของท่านเสร็จสิ้น (เลขที่ปรากฏบนบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง จะตรงกับเลขลำดับคิวของท่าน) และหากบัตรสูญหายทางผู้จัดสงวนสิทธิไม่ออกบัตรให้ใหม่ในทุกกรณี และไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

 

  1. กำหนดการรับบัตรจริง เพื่อใช้เข้าชมการแสดง สามารถรับได้ที่บู้ทรับบัตรหน้างาน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/RegiStarThailand/

registar.ticket@gmail.com โทร 089-365-2834, 096-149-9914, 094-236-1648

 

 


 

 

MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK 

 

Show Date : Sunday 30th July, 2017 at 6.00 P.M.

Venue : Thunder Dome, Muangthong Thani

Ticket Price : 5,500 (Standing), 4,500 (Standing), 4,000, 3,000 and 2,000 THB

Sale Date : Sunday 25th June, 2017 at 10.00 AM

Ticket website : http://www.registarthailand.com/

 

Ticket Information (Terms and Condition)

 

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at http://www.registarthailand.com/  Required information: First Name, Last Name, Phone Number, E-mail Address, Address. Membership Application is Free of Charge. The Member will acquire username and password for ticket purchase and other membership activities.

 

2. On-Line Tickets will be sell on Sunday 25th June, 2017 at 10.00 AM

via http://www.registarthailand.com/ Once enter into the system, the member has to select ticket price, zone and seat number. You may reserve up to 4 seats with the same price and the same zone. (If the member would like to reserve more than seats mention above, he/she may have additional reservation with the same username.)

**The ticket buyers may choose to receive the tickets via EMS where the system will charge the delivery fee of 50 Baht. This service is for person who lives in Thailand only.

 

3. After the required details are filled completely, the system will provide the reservation code. (Please take note of the code.) The system will inform the Total Payment Value, the Bank Account Details that the member has to transfer the money to, and inform your payment detail on ‘View Order’ menu

*** time frame that the member has to pay for the ticket(s) *** (Within 4 hours)

- if you use Credit Card, system will redirect to paysbuy system, accept only credit card that verified by Visa and Master Card (the card should have vbv Code / or OTP system for security reason), Service Charge 4%.

- Alipay has service charge 4%

- Paypal has service charge 5%

The Bank Account that the members have to transfer the money to is Bank: Siam Commercial Bank (Full detail will be shown after booking) The member may transfer the money via ATM, Bank Counter, Internet Banking

- The Total Required Payment contains Double Digits (Satang/x,xxx.xx). Please transfer the money at exact value for accurate purchase details checking.

- After the payment is made please kindly inform date/time of money transferred at http://www.registarthailand.com/ (on View Orders menu) within the given time frame; otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. The reservation will be cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.

- After the member inform the organizer about the payment details. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member may check the reservation details again 24 hours after submission of the payment details on the View Order menu. If the purchased tickets are not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately at registar.ticket@gmail.com

 

4. Please keep the proof of payment i.e. payment slip (**Recommend the member to take photos of the slip to prevent color fading) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.

 

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any case and no refund.

 

6. Ticket prices do not include issuing plastic cards at 20 baht.

 

7. For Standing tickets, entrance to the venue are running by queue number. You can check your queuing number in ‘View Order’ page after 7 days when ticket was fully purchased. (Your ticket number will be the same as your queuing number). In case of losing ticket, The Organizer reserves the right to refuse issuing a new ticket in any circumstances.

 

8. Tickets self pick up will be at Ticket kiosk at Concert venue from 12.00 pm.

For more information, please visit http://www.registarthailand.com/

 

 

Remark

Facebook : https://www.facebook.com/RegiStarThailand/

or inquire any information at registar.ticket@gmail.com

 


เลื่อน!! 'MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK'
7 หนุ่มย้ำ!! ยังไง...ก็มา พร้อมเปิดจองบัตร 25 มิ.ย. นี้!!

 

ได้เวลากระชุ่มกระชวยหัวใจกันอีกระลอกเมื่อบอยแบนด์ฮิพฮอพสัญชาติเกาหลีที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการเต้น 7 หนุ่ม MONSTA X (มอนสตา เอ็กซ์) จากค่าย Starship Entertainment ประกอบด้วย Shownu (ชยอนู), Wonho (วอนโฮ), Minhyuk (มินฮยอก), Kihyun (กีฮยอน), Hyungwon (ฮยองวอน), Jooheon (จูฮอน) และ I.M. (ไอเอ็ม) พร้อมกลับมาโปรยเสน่ห์ให้ชาว MONBEBE ไทย (มอนเบเบ้ : ชื่อกลุ่มแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ต้องหัวใจเต้นรัวอีกครั้ง เมื่อผู้จัดขวัญใจอย่าง "RegiStar" (รีจิสตาร์) คว้าตัวหนุ่มๆ มาแบบทันควันกับการจัดเวิลด์ทัวร์เต็มรูปแบบครั้งแรกใน "MONSTA X -THE FIRST WORLD TOUR- BEAUTIFUL IN BANGKOK" ที่เดิมจะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 นั้น ด้วยเหตุจำเป็น ทำให้หนุ่มๆ MONSTA X ต้องเลื่อนทำการแสดงจากกำหนดการเดิม แต่เพื่อที่เหล่า มอนเบเบ้ไทย จะยังได้สนุกกันแบบเต็มๆ ทาง "RegiStar" ผู้จัดงานจึงไฟท์สุดตัว บวกกับหนุ่มๆ เองก็อยากพบกับทุกคนเช่นกัน ดังนั้นพวกเขาจึงจะรีบเคลียร์คิวบินด่วนมาระเบิดความมันส์กันใน วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ที่เดิม!!

ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ต้องยอมรับว่ากระแสความแรงของ 7 หนุ่มนั้นทวีคูณมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว เมื่อความสามารถของสมาชิกในวงถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ความโดดเด่นบนเวทีเท่านั้น แต่พวกเขายังมีทักษะด้านวาไรตี้ที่ไม่แพ้ใคร บวกกับผลงานที่เข้าตาแฟนๆ ทำให้พวกเขากลายเป็นบอยแบนด์วงหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว การันตีได้จากผลงานเพลงอัลบั้มล่าสุด The CLAN2.5 The Final chapter 'BEAUTIFUL' ซิงเกิ้ล "Beautiful" ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม และในปีนี้พวกเขายังคงเดินหน้ากวาดรางวัลมาตอกย้ำความร้อนแรงอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรางวัล GLOBAL Artist Top 10 จากเวที 2017 GLOBAL V_LIVE TOP10, รางวัล Disk Bonsang จากเวที Golden Disc Awards ครั้งที่ 31 นับว่าเป็นใบเบิกทางให้พวกเขาได้รับความสนใจจากแฟนๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ จนเกิดเวิลด์ทัวร์ที่จะไประเบิดความมันส์สู่สายตาโลก

โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆ ที่จะได้เต็มอิ่มกับสุดยอดเพอร์ฟอร์แมนซ์จากทั้ง 7 หนุ่มแบบท็อปฟอร์ม ซึ่งพวกเขาเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีและยังมีความพิเศษมาเซอร์ไพรส์อีกมากมาย อีกทั้งยังจัดเต็มกับความอลังการของแสง สี เสียง ที่รับรองว่ายิ่งใหญ่ให้สมกับเวิลด์ทัวร์และคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเขาเลยทีเดียว ไม่ต้องบิ้วท์กันให้มาก RegiStar ขอเปิดผังคอนเสิร์ตให้ได้วางแผนการจอง รวมทั้งสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตลุ้นกันไปเลย

 

สิทธิพิเศษ

HI-TOUCH : จำนวน 500 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 5,500 บาท จำนวน 50 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 4,500 บาท จำนวน 450 คน

GROUP PHOTO : จำนวน 200 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 5,500 บาท จำนวน 30 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 4,500 บาท จำนวน 150 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 4,000 บาท จำนวน 20 คน

PRESS CONFERENCE ATTENDANCE : จำนวน 300 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 5,500 บาท จำนวน 50 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 4,500 บาท จำนวน 200 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 4,000 บาท จำนวน 35 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 3,000 บาท จำนวน 10 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 2,000 บาท จำนวน 5 คน

* พิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรในทุกราคาจะได้รับโปสเตอร์ที่ระลึกทุกที่นั่งในวันคอนเสิร์ต!! *

** ประกาศผู้โชคดีวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 20.00 น.

 

ได้ยินแบบนี้แล้ว "มอนเบเบ้ไทย" วอร์มเสียงกรี๊ดไว้ให้ดี และมาสัมผัสความสเปเชียลของพวกเขาไปพร้อมๆ กัน บัตรราคา 5,500 (ยืน) / 4,500 (ยืน) / 4,000 / 3,000 และ 2,000 บาท  เปิดจองบัตรวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง  www.registarthailand.com และติดตามอัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook fanpage : https://www.facebook.com/RegiStarThailand / Website : www.registarthailand.com สอบถามเพิ่มเติม E-mail : registar.ticket@gmail.com   ไม่อยากให้พลาดความสนุกกัน!!!

 Rescheduling of “MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK”
Tickets are available from 25th June, 2017

 

            Get ready to hear your heart beat fast; the South Korean seven-membered boyband MONSTA X under the management of Starship Entertainment will come to Thailand to rock your world in their world tour concert “MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK”. The band consisting of Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon and I.M. is ready to meet the Thai MONBEBE (fans of MONSTA X are officially known as MONBEBE) in the concert, earlier scheduled for Saturday 29th July, 2017. Due to internal reasons during the preparation process, we are sorry to announce that the MONSTA X concert is rescheduled from Saturday 29th July 2017 to Sunday 30th July 2017. Show will be start at 6 PM. The venue remains unchanged - Thunder Dome Muang Thong Thani.

            Since last year, MONSTA X has been riding a strong wave of success. They have consistently shown their great talents establishing themselves as one of the most promising musical groups of South Korea. The single “Beautiful” from their latest album “The CLAN2.5: The Final Chapter: BEAUTIFUL” is very well received among fans. This year they were included in the GLOBAL Artist Top 10 as ranked by the GLOBAL V_LIVE TOP 10. They also won a Disk Bonsang Award from Golden Disc Awards. These have paved the way for greater exposure to the fans both at home and overseas and led to their first world tour to be performed in Asia, Europe and the U.S.

            Thailand will be among the first destinations of their world tour concerts. MONSTA X has been preparing hard to ensure the performance is full of fun and surprises and that MONBEBE are entertained to the fullest. Ticket holders will also enjoy other privileges including;   

HI-TOUCH : 500 participants

- 50 of the participants will be drawn from 5,500-baht ticket holders.

- 450 of the participants will be drawn from 4,500-baht ticket holders.

GROUP PHOTO : 200 participants

- 30 of the participants will be drawn from 5,500-baht ticket holders.

- 150 of the participants will be drawn from 4,500-baht ticket holders.

- 20 of the participants will be drawn from 4,000-baht ticket holders.

PRESS CONFERENCE ATTENDANCE : 300 participants

- 50 of the participants will be drawn from 5,500-baht ticket holders.

- 200 of the participants will be drawn from 4,500-baht ticket holders.

- 35 of the participants will be drawn from 4,000-baht ticket holders.

- 10 of the participants will be drawn from 3,000-baht ticket holders.

- 5 of the participants will be drawn from 2,000-baht ticket holders.

* Every ticket comes with a poster to be given on the day of the concert.

** We will announce the lucky participants for the events on Saturday 15th July 2017 at 8 pm.

 

Thai MONBEBE, do warm up your screaming voices for the upcoming concert of MONSTA X. Tickets are available for 5,500 (Standing) / 4,500 (Standing) / 4,000 / 3,000 and 2,000 baht and on sale on 25th June 2017 from 10 a.m. at www.registarthailand.com. For more news and information, visit our Facebook fanpage at https://www.facebook.com/RegiStarThailand or our website at www.registarthailand.com. If you have further enquiries, please email us at registar.ticket@gmail.com.

Don’t miss this!